Прозаїк і драматург Франтишек Лангер (1888-1965)

Прозаїк і драматург, відомий у чеській літературі своїми пошуками в області форми художнього твору, особливо в довоєнний період, в 30-і роки Франтишек Лангер уперше починає писати для дітей. Його книга “Братерство Білого Ключа” пов’язана з поворотом у світогляді письменника. Він відмовляється від колишнього епікурейства й прагне реалістично зображувати життя

Перша книга для дітей пов’язана з поданнями про популярність детективного жанру в читача-дитини й написана не без впливу відомого німецького письменника Кестнера (повістяра “Эмиль і детективи”, “Хлопчик із сірникової коробки” і ін.). Лангер, розповідаючи читачеві про пригоди п’ятьох хлопчиків, прагне головним чином до зовнішньої цікавості, хоча в повісті й проступають сліди справжнього життя різних соціальних шарів. Але в зображенні життя героїв письменник не відходить від традицій буржуазної дитячої літератури, у якій добродійність – одне з найвищих достоїнств людини. Властиво добродійністю займаються й члени Братерства білого ключа. Правда, їхнього спонукання допомогти в лиху своїм

товаришам або дорослим або захистити тварин викликані чисто дитячими поданнями про справедливість. Але в цьому підтримують їх і дорослі, такі ж добросерді люди, наприклад дядько Яроша – фабрикант

Головне в оповіданні – ціль пригод, хлоп’яча спрага незвичайного, таємниця, товариство. У свій час Фучик згадав цю книгу в числі кращих, тому що в ній, незважаючи на загальну концепцію письменника, все-таки проступає тенденція розповісти” дитині про протиріччя життя. У російському перекладі повість дається зі скороченнями. Подальша творчість Лангера для дітей доводиться на військові й післявоєнні роки. Емігрувавши у Францію, а потім в Англію в 1939 році, Лангер бере участь в антифашистському русі; із цим зв’язані й подальші мотиви його Творчості, зокрема книга “Діти й кинджал”.

Кращі добутки класичній дитячій літератури Франтишек Лангер також розглядає з погляду жанру й виховної спрямованості. Подорожі, пригоди, що будять у читачі бажання не тільки пізнати мир, але й самому брати участь у процесі відкриттів,- на його думку, одна із кращих форм дитячої книги. Цим його залучають романи Жуля Верна, герої яких не тільки вчені, люди утворені, але й борці за волю. Успіх “Робинзона Кру-зо” Д. Дефо Фучик пояснює так: “…книга жагучого захоплення працею, процесом праці, і ми бачимо, що саме ця сторона зробила книгу такий діючих і цікавої для дітей…”.

Особлива увага в статті Франтишек Лангер приділяє радянській дитячій літературі, він відзначає нові моральні якості героїв дитячої книги: колективізм, чесність, відповідальність за долю людини. Він пише, що вплив радянської літератури відчувається вже зараз. У Чехословаччині з’явився ряд книг для молодшого віку про наших предків, про електрику, про те, що відбувається, коли ми спимо…

Ці книги будять дитячу допитливість, розвивають мислення, знайомлять із явищами природи, з роботою людського колективу, з історичним розвитком людського суспільства й т. д. Під впливом радянської літератури з’явилися книги для підлітків, які заслуговують на увагу. Франтишек Лангер називає деякі з них – це книги В. Ржезача, Ф. Лангера, Ф. Краля, И. Пліви. Вони цікаві тим, що вперше торкнули питання про класове суспільство, показали експлуатацію робітників у капіталістичному світі – словом, відкрили завісу над тими явищами, які буржуазна Література ретельно приховувала від дитини

Після другий світової війни Чехословаччина поряд з іншими країнами Східної Європи обрала форму правління народної демократії, а починаючи з 1960 року вона стає соціалістичною республікою. Уже в перші роки існування народної республіки перед дитячою літературою встають нові завдання: створити книги, що виховують нової людини – “людини всебічно розвиненого, внутрішньо вільного, перейнятим почуттям гуманізму, що бачить мета свого життя в праці для суспільства, для народу й тільки так може знайти й своє особисте щастя”,- як сформулював ці завдання чеський дослідник дитячої літератури В. Стейскал у своїй книзі “Сучасна чеська література для дітей”.

В 1948 році И. Пліва публікує повість “Будильник”, за якої йому була присуджена премія “Звільнення міста Брно”. Ця повість зіграла більшу роль у моральному вихованні молоді. Автор звертається до одному з гострих моментів військового періоду – звільненню міста Брно Радянською Армією. И. Пліва ставить у повісті важливу для читача-підлітка проблему відповідальності за свої вчинки. Розкриваючи психологію підлітка, що часто заради молодецтва, хлоп’яцтва робить провину, не думаючи, що він може за собою спричинити, письменник переконливо, на життєвому матеріалі зображує гострі конфлікти, що виникають на цьому грунті

Тема боротьби з фашизмом характерна для багатьох добутків, написаних спеціально для дітей; ці події відбиваються в повістях Ф. Лангера (“Діти й кинджал”), И. Пліви (“Будильник”), оповіданнях Б. Ржиги (“Втеча”), И. Марека (“Молоді борці”) і інших

Однак дитячих письменників залучають не тільки події недавнього минулого. У їхніх книгах ми знаходимо інтерес до життя дитини сьогоднішнього дня. Поряд з відомими майстрами дитячої літератури, такими, як М. Майерова, И. Пліва, Б. Ржига, О. Секора, у літературу приходять молоді автори зі своїм баченням миру, зі своєю тематикою. Вони добре знають психологію сучасної дитини, у них ярки ще спогаду про власне дитинство, про дитяче сприйняття миру. Серед них знайомі радянському читачеві імена И. Марека, Г. Шмагеловой, В. Чавртека, М. Мацоурека. У період другого післявоєнного десятиліття особлива увага приділялася художньому рівню дитячої книги. У перші роки після встановлення робочої держави деякі письменники, захопившись суспільною тематикою, недостатньо уважно ставилися до художньої сторони добутку, цілий ряд книг виявився схематичний, і діти не проявляли до них особливого інтересу. Але більшість книг для дітей було написано з належною майстерністю


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Прозаїк і драматург Франтишек Лангер (1888-1965)

Categories: Нові твори

Links