Провідні теми лірики О. Пушкіна

1. Багатогранність лірики О. Пушкіна. (Пушкін любив життя в усіх його проявах. Його цікавили історія країни й сучасне суспільне життя. Він любив природу і жінок. Був вірним другом. Замислювався над сенсом життя. Свої почуття і роздуми поет втілив у поезіях.) Іі. Провідні теми лірики О. Пушкіна.

І. Громадянська лірика. (Пушкін засуджував деспотизм самодержавства, був проти кріпосного права. Своє ставлення до устрою держави сміливо ви – словив у віршах “Вольность”, “Деревня”, “К Чаадаеву”, “Анчар”, Темі по­встання на Сенатській

площі 14 грудня 1825 р. та друзям-декабристам при­свячені вірші “Арион”, “Во глубине сибирских руд”.)

2. Роздуми про місце поета і поезії в суспільстві. (Пушкін вважав, що поезія покликана очищати людей. Поет повинен мати гостріший слух і зір, ніж звичайні люди, і безстрашно говорити істину людям. Цій темі присвячені вірш “Пророк”, “Поэт”, “Поэт и толпа”, “Поэту”.)

3. Філософська лірика. (Роздуми поета про сенс буття, долю людини, віч­ність життя знайшли відображення у поезіях “Погасло дневное светило”, “К морю”, “Вновь я посетил”.)

4. Тема дружби, (Особливе значення

в житті Пушкіна посідає період навчан­ня у Царськосільському ліцеї. Тут він уперше пізнав дружбу. Вірність лі­цейському братству поет зберіг на все життя. Роковинам відкриття ліцею присвячені поезії 1825, 1827, 1828 pp., під якими стоїть дата “19 жовтня”. Серед віршів Пушкіна є багато дружніх послань: “К Дельвигу”, “К Пуши­ну”, “К Чаадаеву”, “Друзьям”.)

5. Інтимна лірика. (Пушкін – співець кохання. Його вірші вирізняють гли­бина почуття, шляхетне ставлення до жінки. Найяскравіші серед інтимної лірики – “Я вас любил…”, “Я помню чудное мгновение…”, “На холмах Грузии лежит ночная мгла…”, “Мадонна”.)

6. Тема природи. (Пушкін тонко відчував красу природи, зв’язок людини з нею. Улюблена пора року Пушкіна – осінь, саме восени у нього відроджу­валося натхнення. Природі присвячені “Зимний вечер”, “Зимняя дорога”, “Зимнее утро”, “Туча”, “Осень”.)

ІІІ. У чому безсмертя Пушкіна? (Творчість Пушкіна настільки всеохоплююча, що кожне наступне покоління, читаючи твори цього митця, відкриває в них від­повіді на вічні питання.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Провідні теми лірики О. Пушкіна

Categories: Шкільні твори

Links