Прислів’я та приказки у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Мова творів Панаса Мирного завжди вражає чіткістю, образністю, багатством народнопоетичних синонімів, приказками, прислів’ями. Тому досліджувати мову творів письменника надзвичайно цікаво. Літературознавці підрахували, що у своїх творах митець використав понад п’ятсот прислів’їв та приказок. Чому? Мабуть, тому, що письменник з юнацьких літ цікавився українським фольклором, знаходив у ньому живу історію мови свого народу, його світогляд, бо прислів’я та приказки кожного народу тісно пов’язані з особливостями його життя, світосприйманням.

/> Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” має дуже багату й образну мову, яка містить багато прислів’їв та приказок. Прислів’я у романі допомагають змістовніше розкрити риси характеру героїв, їх поведінку. Так, наприклад, коли селяни говорять про аморальний спосіб життя Чіпки, автор використовує і прислів’я: “Ні вже: не буде добра з такого! Горбатого могила справить!” Прислів’я підкреслює, що таке неможливо змінити, що ніяким словам вірити не можна, бо людина не відає, що робить.
А прислів’я “Щоб його з дужчими не битися, а з сильними не позиватися” ілюструє тезу про соціальну

несправедливість і нерівність тогочасного життя. Знайдемо ми у творі навіть синонімічні ряди близьких за змістом прислів’їв та приказок, які іноді і стоять поруч. Наприклад, коли Мотря характеризує Явдоху (матір Галі), то думає про Галю та її матір: “Яка мати, така й дочка: яблуко від яблуні недалеко одкотиться”. Синонімічні ці прислів’я підкреслюють, що у дітях повторюються характери батьків.
Прислів’я-синоніми “Не підмажеш – не поїдеш”, “Суха ложка рот дере” характеризують хабарництво. Панас Мирний, характеризуючи здирство судових чиновників, вкладає їх в уста Пороха. У мові роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” багато синонімічних рядів, які тісно пов’язані з основною ідеєю та темою роману. Наприклад, про залежність селян від землі використано такі прислів’я: “Без землі життя нема”, “Без землі – нема волі”, “Риба без води, а чоловік без землі – гине”. А складність життя підкреслюють прислів’я: “Життя – що стерняста нива: не пройдеш, ноги не вколовши”, “Життя зжити – не поле перейти”.
У романі Панаса Мирного деякі прислів’я зазнають певних змін. Наприклад, прислів’я “Що можна мамці, того не можна ляльці” у письменника вжите у такому вигляді: “Що можна лялі, того не можна мамі”. А характеризуючи Мотрю, автор пише: “Не судилося Мотрі щастя. Не зазнала вона його змалку; не бачила дівкою, жінкою; не сподівалась замужньою вдовою”. Це нагадує нам прислів’я “Не було добра змалку, не буде й д’останку”. А прислів’я “Не несися високо, бо погано низько падать” з уст Мотрі звучить так: “Не високо лишень несися, сину, а то як прийдеться падати…”.
Отже, прислів’я та приказки, вжиті автором у творі, відтворюють народну мову, підкреслюють вікові спостереження народу над тими чи іншими рисами характеру людей, чи їх відношення до навколишнього світу. А мову роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” вони роблять багатою, емоційно насиченою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Прислів’я та приказки у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Categories: Твори з літератури

Links