Повісті російською мовою – Тарас Григорович Шевченко

Тарас Григорович Шевченко
Повісті російською мовою
Антикріпосницька направленість простежується і в повістях Т. Шевченка, написаних російською мовою. Коли саме поет почав працювати над повістями, конкретних даних немає, можливо, це було ще до арешту 1850 р. Але повісті “Наймичка” і “Варнак” датуються 1844-1845 pp., можливо, з обережності. Після смерті Миколи І Шевченко відмовився від фіктивних дат і не приховував від друзів, що пише повісті, підписуючи їх “Кобзар Дармограй”.
За життя автора повісті так і не були надруковані.

Після смерті Шевченка рукописи цих творів знаходились у М. Костомарова. Тільки у 80-ті роки XIX століття дев’ять повістей Кобзаря (за свідченням самого Шевченка, їх було близько двадцяти) побачили світ у газеті “Труд”, журналах “Исторический вестник” и “Киевская старина”, а у 1888 р. з’явились окремим виданням “Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченко, писанные на русском языке”.
За тематикою проза Шевченка є органічним продовженням його поезії. І хоча в мистецькій досконалості вони поступалися перед поемами, проте містили глибшу, ніж в останніх, характеристику персонажів, мали більш чіткий

побутовий фон. Отже, кожна з повістей Шевченка – це не розширений переказ змісту поеми, а новий оригінальний твір.
У повісті “Наймичка” поет продовжує розкриття образу жінки-матері в кріпосному суспільстві. Його наймичка Лукія виявляє моральну стійкість, вдруге зустрівшись зі своїм спокусником. У ліричних відступах, які органічно входять у композицію, автор виражає ставлення до зображуваних подій, вболіває за долю героїні, підносить гуманність і благородство простих людей-трудівників.
Повісті “Варнак” і “Княгиня” теж містять виразні антикріпосницькі мотиви.
Єдиною з повістей Т. Шевченка, де дія відбувається не в Україні, є повість “Несчастный”. Автор показує, як формується характер людини в умовах існуючої дійсності, що призводить до морального звиродніння і падіння.
Найбільша повість Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” засуджує антинародний характер кріпосницького суспільства. Прийом подорожі, вжитий у творі, відкрив можливості для широкого показу життя різних соціальних груп населення самодержавної Росії.
А у повістях “Художник” та “Музикант” Шевченко порушує проблему становища митця в кріпосному суспільстві. ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Повісті російською мовою – Тарас Григорович Шевченко

Categories: Твори до ЗНО

Links