Пісні “місяць на небі, Зіроньки Сяють”, “Цвіте Терен, Цвіте Терен”, “сонце низенько, вечір близенько”, “в кінці греблі шумлять верби”

1. Якої пори відбуваються події у творі “Місяць на небі, зіроньки сяють”?

А Нічної і місячної. Б Зимової і зоряної. В Осінньої і ранньої. Г Сонячної і спекотної.

2. Дівчина співала пісню “Місяць на небі, зіроньки сяють”, пере­ буваючи…

А У вишневому садочку.

Б У човні.

В На узбережжі моря.

Г На житньому полі.

3. Як у творі “Місяць на небі, зіроньки сяють” характеризується пісня коханої? Вона:

А Мелодійна і хвилююча.

Б Зворушлива.

В Мила та люба. Г Сумна і вражаюча.

4. Чого зазнала героїня твору

“Цвіте терен, цвіте терен”? А Радості і щастя.

Б Горя і зради.

В Голоду і страждання.

Г Гноблення і приниження.

5. Куди поїхав милий дівчини? (“Цвіте терен, цвіте терен”) А У місто торгувати.

Б На війну з турками.

В До своїх батьків на відвідини.

Г Іншої коханої шукати.

6. У своїх стражданнях героїня (“Цвіте терен, цвіте терен”) звину­вачує…

А Власні очі.

Б Господа.

В Батьків козака. Г Дружок.

7. Звертаючись до коханої, ліричний герой (“Сонце низенько, ве­ чір близенько”) називає її…

А Голубонькою.

Б Серденьком.

В Пташечкою.

Г Квіточкою.

8. Що

обіцяла дівчина хлопцю? (“Сонце низенько, вечір близенько”) А Любити і ні з ким не знатись.

Б Повсякчас згадувати незлим тихим словом. В Молитися за його здоров’я. Г Готуватися до весілля.

9. За яких умов коханий “жити перестане”? (“Сонце низенько, ве­ чір близенько”) Якщо:

А Не застане свою дівчину.

Б Потрапить у полон до ворога.

В Сонця ранішнього не побаче.

Г Батьки не дадуть йому згоди на одруження.

10. Верби, що шумлять в кінці греблі (“В кінці греблі шумлять вер­ би, що я посадила”), посаджені…

А Дівчиною.

Б Козаком на згадку про свою юність.

В Молодятами, які нещодавно одружилися.

Г Нашими предками.

11. Куди поїхав козак? (“В кінці греблі шумлять верби, що я поса­ дила”)

А На Січ.

Б За Десну.

В До Чорного моря.

Г До своїх батьків.

12. Коли дівчина плакала, тужила (“В кінці греблі шумлять верби, що я посадила”), вона заспокоювала…

А Свої очі.

Б Власні думки.

В Серце і душу.

Г Вербу в кінці греблі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Пісні “місяць на небі, Зіроньки Сяють”, “Цвіте Терен, Цвіте Терен”, “сонце низенько, вечір близенько”, “в кінці греблі шумлять верби”

Categories: Нові твори

Links