Підтримайте або спростуйте тверджен­ня: “Щастя – це казкова жар-птиця, за якою женеться людина і яку ніколи не впіймає”

Мабуть, скільки у світі є людей, стільки й можли­вих варіантів відповідей на запитання, що таке щастя, бо кожна людина розуміє його по-своєму. Розуміння людиною щастя залежить від її духовності. Починаючи з античності, поняття щастя нале­жить до філософських категорій. Усі філософи схо­дяться на тому, що щастя є поняттям не матеріаль­ним, а внутрішнім. Тобто людина щаслива, якщо вона внутрішньо на це здатна. Якщо звернутися до Народної мудрості – афо­ризмів, прислів’їв та приказок, то тлумачень розумін­ня щастя в них можна знайти значно

більше, ніж по­яснень інших філософських понять. Наприклад: “Щастя є відсутність нещастя”. Птах щастя, якого кожен хотів схопити би за хвіст і стати щасливим, – приклад відображення цього поняття у фольклорі. Як на мене, то немає в людини повного щастя, якщо в її серці не горить вогонь Кохання. Не матиме щастя і той, хто здатен пройти повз людину, яка Пот­ребує допомоги. Для жінки до складової щастя вхо­дить і щастя материнства. Неможливо бути щасливим без справжніх друзів, на яких можна покластися в по­трібну хвилину. Отже, щастя має чимало різних виявів. І можна погоджуватися або не погоджуватися з Мудрістю дре­вніх. Але гадаю, кожен погодиться, що щастя не мо­же бути постійним станом душі, адже одне це вже можна назвати нещастям. Людина повинна виділяти щасливі хвилини з повсякденного життя, тільки тоді вона розумітиме, що саме в цей час (а іноді це лише коротка мить) вона дійсно була щасливою. (220 слів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Підтримайте або спростуйте тверджен­ня: “Щастя – це казкова жар-птиця, за якою женеться людина і яку ніколи не впіймає”

Categories: Нові твори

Links