Переказ – ВІКОВИЙ ЛІС

Це був чудовий віковий ліс, що починався далеко звідси у верхніх землях і широкою пасмугою, звиваючись, як полоз, тягнувся понад лівим берегом Дніпра, ніби прикриваючи його від поля, аж до пониззя.

Вищі від усіх дерев стояли тут сосни, часом густо, часом поодинці, з голими, жовтими, як віск, стовбурами, і зеленими, рясними вершинами височіли вони над лісом, ніби дозорці, що, збивши назад ковпаки й приклавши руки до чіл, пильнують, дивляться у вічність.

Були дні, коли по вершинах сосон угорі пробігав легіт, усе дужче й дужче починали дзвеніти

їхні стовбури, і тьма дерев озивалась шумом-скрипом, розгойдувалась, рипіла, рвалась із землі.

Тоді над лісом, як вали в морі, котились важкі, чорні Хмари, вони чіплялись за вершини сосон, обгортали тьму дерев, у чорній імлі з хмар починали бити блискавки – вціляли то в одне, то в друге дерево, що з великим гуком, ніби прощаючись із життям, падали, валились на землю (В. Скляренко; 148 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Це був чудовий віковий ліс.

2. Вищі від усіх дерев – сосни.

3. Тьма дерев озивалась шумом-скрипом.

4. Важкі, чорні

хмари.

3. Лексична робота.

• Дозорці – наглядачі.

• Легіт (діалектне) – легкий приємний вітерець.

• Пасмуга (діалектне) – смуга.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Шум-скрип, звідси, поодинці, тьма, вершини, дужче, пониззя,

Дзвеніти.

5. Питання до тексту.

• Де знаходився віковий ліс?

• Як дерева були найвищими?

• Опишіть сосни.

• Від чого стовбури сосен починали дужче дзвеніти?

• Що чіплялося за вершини сосен?

• Від чого дерева падали на землю?

6. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Переказ – ВІКОВИЙ ЛІС

Categories: Скорочені твори

Links