Переказ – РОДОВІД МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Серед блискучих імен актрис світового театру 1880-1920-х років, таких як Елеонора Дуче, Сара Бернар, Марія Ермо-лова, Марія Савіна, Віра Коміссаржевська має своє особливе місце ім’я Марії Заньковецької – корифея української сцени, першої народної артистки України.

Рід, родина дали М. Заньковецькій якості, які дозволили їй

Стати однією з центральних особистостей українського культурного процесу другої половини XIX – початку XX ст.

Рід Адасовських в Україні мав свій початок у XVII ст. від Адама – вихідця із Польщі, шляхтича, і дочки

Ніжинського полкового хорунжого Івана Зеленка. Прізвище Адасовські напевно походить від імені першого представника роду Адама. Нащадки роду Адасовських були реєстровими козаками Ніжинського полку, перебували на російській військовій службі. Іван Адамович Ада-совський, значковий товариш, був убитий під час Кримського походу 1737р. Його син, Прокіп Іванович, брав участь у російсько-турецькій війні 1742 р., а Григорій Прокопович – у російських походах на Польщу. Костянтин Григорович воював з Наполеоном при Ауестерліці, Бородіно, увійшов до Парижа. За військову звитягу 1786 р. рід Адасовських визнано російським дворянським

родом. Після польського повстання в Росії 1830-1831 рр. Адасовські як вихідці з Польщі потрапили до тих 340 тисяч осіб, яких було позбавлено дворянства. У 1845 р. після тривалого листування батька М. Заньковецької з Департаментом герольдії Адасовських визнано дворянами з втратою спадкового дворянства. Відтепер їм дворянство надавалось кожному окремо. М. Заньковецька отримала дворянство через 5 років після народження Указом правлячого Синоду від 2 червня 1859 р. Рід Адасовських мав ще церковну лінію, представники якої були священиками. У їхньому родоводі згадують родича, священика с. Заньки Лук’яна Конись-кого. До цього роду належить і письменник О. Я. Кониський (З Газети; 257 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити тип і стиль мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. М. Заньковецька – корифей української сцени.

2. Родинний “спадок”.

3. Історія роду Адасовських.

4. Церковна історія родини.

3. Лексична робота.

• Корифей – провідний, видатний діяч науки, мистецтва тощо.

• Хорунжий – у ХУІ-ХУПІст. в Україні – особа, що входила до складу генеральної старшини та головним чином інспектувала військо, а також була охоронцем великого полкового та малого прапора.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.

Елеонора Дуче, Сара Бернар, Марія Ермолова, Марія Савіна, Віра Коміссаржевська, корифей, Кримський похід, Ніжинський полковий хорунжий, російсько-турецька Війна, Департамент герольдії, Синод, відтепер, Указом правлячого Синоду, дворянство, Ауестерліц.

5. Записати числівники словами.

1880-1920-х років, другої половини XIX – початку XXст., у XVII ст., 1737 року, у 1830-1831 роках, 1742 року, 1786 року, у 1845 році, від 2 червня 1859 року.

6. Продовжити речення.

1. Серед блискучих імен актрис світового театру 1880-1920-х років, таких як Елеонора Дуче, Сара Бернар, Марія Ермолова, Марія Савіна, Віра Коміссаржевська має своє особливе місце ім’я Марії Заньковецької…

2. Рід Адасовських в Україні мав свій початок у… від… – вихідця із Польщі, шляхтича, і дочки Ніжинського полкового хорунжого…

3. М. Заньковецька отримана дворянство через… після народження Указом правлячого Синоду ві…

4. До цього роду належить і письменник…

7. Розкажіть, що ви знаєте про корифеїв українського театру.

8. Які Твори письменника О. Кониського вам відомі?

9. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Переказ – РОДОВІД МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Categories: Скорочені твори

Links