Переказ – КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА

Конституція П. Орлика – визначна пам’ятка суспільно-політичної думки України на початку XVIII ст., договір, укладений між гетьманом Пилипом Орликом і українським козацтвом; повна назва – “Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорізького. Між ясновельможними Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом запорозьким прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою присягою названим ясновельможним гетьманом,

року Божого 1710, квітня 5, в Бендерах”. Козаки у 1710р. обирають гетьманом П. Орлика, який був генеральним писарем. Новообраний гетьман намагався завоювати собі підтримку як серед своїх прихильників серед населення України, з цією метою і була створена Конституція П. Орлика, її головний зміст – домовленість між гетьманом П. Орликом і соратниками-козаками зі шведським королем Карлом XII як захисником і гарантом незалежності України, на підставі якої Україна відходила під шведську протекцію, а її громадяни керувалися нею у повсякденному житті. 10 травня 1710 р. король Швеції затвердив Конституцію П. Орлика і підписав

звернення до українського народу, обіцяючи продовжити війну проти Росії та обороняти кордони Гетьманщини після її визволення від росіян. П. Орлик брав на себе зобов’язання щодо обмеження гетьманського самодержавства, збільшення і розгортання козачого демократизму в керівництві, зменшення соціального гноблення міщан і селян, захисту привілеїв козацького стану, збереження особливого положення запорозьких козаків, боротьби за політичне і церковне відокремлення України від Росії. Хоча Конституції П. Орлика не довелося стати справжнім основним законом козацької України. Конституція П. Орлика, хоч і частково, але діяла на Правобережній Україні до 1714 р. і стала унікальним історичним документом, що творив на козацьких засадах основи демократичного устрою Гетьманщини.

Отже, Конституція П. Орлика має для нас важливе значення як раритетний документ козацької епохи, покажчик постулатів Івана Мазепи й усього освіченого суспільного загалу Гетьманщини. До речі, вона була укладена двома мовами: латинською й українською, а, отже, зміст її і базові положення мали стати доступними і відомими освіченому європейському загалу (Ю. Фігурний; 295 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити тип і стиль мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Конституція П. Орлика – визначна пам’ятка суспільно-політичної думки України.

2. Затвердження Конституції.

3. Зобов’язання П. Орлика.

4. Конституція – унікальний історичний документ.

5. Значення Конституції Пилипа Орлика.

3. Лексична робота.

Постулат – незаперечна істина, що не потребує доведення; аксіома.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Суспільно-політична думка, новообраний, підтверджений,

Ясновельможний гетьман, соратники-козаки, король Карл XII, король Швеції, самодержавство, демократизм, Правобережна Україна, Гетьманщина, постулати Івана Мазепи, освічений.

5. Записати числівники словами.

На початку XVIII століття, у 1710 році, 10 травня 1710 року, до 1714 року

6. Питання до тексту.

• Коли було прийнято Конституцію?

• Коли П. Орлика було обрано гетьманом?

• Коли і ким було затверджено Конституцію?

• Які зобов’язання брав на себе П. Орлик?

• Конституція діяла на території всієї України? Чому?

• Розкрийте значення Конституції.

7. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Переказ – КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА

Categories: Скорочені твори

Links