Переказ – ГОМІН

Над містом котився важкий, тисячоголосий гомін. Він народжувався десь там, по темних вузьких завулках, на запилюже-них дорогах за міськими ворітьми – короткими перемовками, сонними вітаннями, скрипом коліс, брязкотом металу, старечим покашлюванням – сотнями маленьких струмінців, котрі плинули,

Вбирали в себе інші й врешті вихлюпували на агору. Часто, з похлипом калатав рибний дзвін, тугі м’ячі ударів злітали вгору й падали на пласкі покрівлі будинків, скочувались униз, і тут їх чавили, втоптували в ще холодний брук сотні підошов.

Міцних, з волової шкіри, важких дерев’яних, елегантних, обкованих сріблом з хитромудрими карбованими написами черевиків метеків, вершників, рабів, різьбярів, виноробів, софістів, гончарів, архонтів, селян. Агора клекотіла, вирувала, дихала одними велетенськими грудьми. Агора вбирала всіх. Не заслужить попіани афінянин, котрий о цій порі знехтує її, додивлятиметься ранкові сни на м’яких подушках… Агора – це життя. Це провість на врожай, чутки про війну, мудра бесіда філософа, придбана корисна річ і корисні знайомства (Ю. Мушкетик; 142 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти

план до тексту. Орієнтовний план

1. Тисячоголосий гомін.

2. Похлипом калатав рибний дзвін.

3. Агора клекотіла, вирувала.

4. Агора – це життя.

3. Лексична робота.

• Агора – у Стародавній Греції – народні збори, а також майдан, де вони відбувались.

• Архонти – у Стародавній Греції – вищі службові особи, які обирались на певний строк.

• Брук – бруківка – дорога або вулиця, вимощена камінням.

• Метеки – у Стародавній Греції – особисто вільні, але політично безправні іноземці, які постійно проживали в Аттиці.

• Софіст – представник давньогрецьких філософів У-ІУст. до н. є., у центрі уваги яких було мистецтво красномовства та питання етики, політики, теорії пізнання.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Афінянин, тисячоголосий, велетенський, брязкіт, униз, еле гантний, дерев’яний, угору, врешті.

5. Питання до тексту.

• Охарактеризуйте гомін, що котився містом.

• Де народжувався цей гомін?

• Хто ходив цими вулицями?

• Що означає агора для людей?

6. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Переказ – ГОМІН

Categories: Скорочені твори

Links