Особливості тестування з предметів літературного циклу

Предмети літературного циклу (зокрема українська та зарубіжна література) відрізняються від т. зв. курсів основ наук, тобто “точних”, формалізованих навчальних дисциплін (математики, фізики, хімії та ін.) передовсім тим, що у своїх витоках мають два різних джерела. З одного боку, вони, як і згадані “точні” предмети, закорінені у “високій науці” – літературознавстві. Але, з другого боку, художня література є мистецтвом, органічною складовою системи мистецтв, тому її часто називають мистецтвом слова. Така специфіка української

та зарубіжної літератури дає супротивникам тестування підстави для підтримання міфів про те, що нібито мистецтва й творчості тестами виміряти неможливо. Але така точка зору є методологічно хибною з цілої низки причин.
Передовсім вона суперечить реальності. У розвинених країнах світу предмети літературного циклу успішно тестуються впродовж цілих десятиліть.

Крім того, будь-яка справжня творчість не лише не суперечить засвоєнню знань, а й спирається на них. Щодо предметів літературного циклу це, наприклад, текстуальне знання конкретних літературних творів, їхньої проблематики, композиції, образних систем,

програмових теоретико-літературних понять, фактів історії літератури, біографічних відомостей про письменників тощо. У свою чергу, ці (як і будь-які інші) знання можуть бути закладені до тестових завдань, що зовсім не означає обмеження творчості тестованих учнів. Адже, за влучним висловом основоположника педагогічних вимірювань американського психолога Едварда Лі Торндайка, “якщо щось існує взагалі, то це “щось” існує в певному обсязі, а тому може бути виміряним”.

Водночас варто пам’ятати, що “література як феномен творчості (мистецтво слова) і шкільна навчальна дисципліна має суттєві особливості, які позначаються на тестовому оцінюванні знань учнів, адже сприйняття літературного твору є глибоко індивідуальним, наснаженим суб’єктивними переживаннями, трактуваннями”. Літературна освіта прилучає учнів до багатств вітчизняної та світової літератури, розвиває здатність естетичного сприйняття й оцінки явищ літератури та відображених у ній явищ життя і на цьому грунті виховує естетичні смаки, потреби, громадянську та ідейно-моральну позиції.
Загальновідомо, що основою вивчення літератури в школі є робота над текстом художнього твору: його сприйняття, інтерпретація й аналіз у єдності форми та змісту, а також засвоєння спеціальних історико-літературних і теоретико-літературних відомостей і фактів.

Отже, основними об’єктами тестового оцінювання можуть уважатися аналіз літературних творів, а також знання й розуміння (оцінка):
1) літературного процесу;
2) змісту літературних творів;
3) біографічних відомостей про письменників;
4) теоретико-літературних понять (термінів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Особливості тестування з предметів літературного циклу

Categories: Шкільні твори

Links