Особисті згадки Нестора в “Повісті минулих літ”

І. Першоджерела, якими послугувався Нестор, пишучи літопис. (Нестор добре знав Біблію і використовував її як історичний документ, у якому є пояснен­ня багатьом подіям у світі. Літописець користувався візантійськими хроніками Георгія Амартола, текстами договорів руських князів з греками, які Нестору видав князь Святополк.)

ІІ. Три оповідання із особистих згадок літописця.

1. Відкриття гробниці святого Феодосія 1096 року. (Нестор був учасником відкриття гробниці. Він говорить про свої переживання, коли уночі вико­пував у печері гроб Феодосія.

Заморившись, Нестор мінявся “рогалією” з монахом, який був разом з ним. Докопавшись до домовини, почув, що в монастирі вдарили у “било”. Жахнувшись, Нестор почав молитися і шепо­тіти: “Господи, помилуй!”)

2. Набіг половців. (Нестор описує набіг кочівників на Київ, свідком якого він був. Половці палили села, монастирі, вибивали двері келій, убивали мир­них жителів і монахів. Ця розповідь доводить, що Нестор умів об’єднувати біографічні згадки з широкою історичною картиною, і емоційно схвилю­вати читача простотою і точністю художнього слова.)

3. Похід Святополка на половців. (Це оповідання

цікаве тим, що Нестор не лише розповів про перемогу русичів, а й показав ставлення київського князя до Києво-Печерського монастиря. Відомо, що між Святополком і монастирем не було єдності. Але в оповіданні Нестор говорить про час, коли відбулося примирення та взаємна підтримка князя і Печерського мо­настиря.)

ІІІ. “Повість минулих літ” – літературний виклад історії Київської Русі. (Нестор був високоосвіченою людиною, яка вболівала за долю рідної країни. У своєму літописі він не просто записував події, а й зумів передати своє ставлення до них. Його розповідь емоційна, тон піднесений, а небайдужість до минулого і сучасності робить літопис Нестора гімном патріотизму.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Особисті згадки Нестора в “Повісті минулих літ”

Categories: Шкільні твори

Links