Основи генетики. Гибридологический метод

З незапам’ятних часів людей хвилював питання про причини подібності нащадків і батьків, про природу знову виникаючих змін. Перший крок у пізнанні закономірностей спадковості зробив видатний чеський дослідник Грегор Мендель. Він виявив найважливіші закони спадковості. М. Мендель показав, що ознаки організмів визначаються дискретними (окремими) спадкоємними факторами. Робота Г. Менделя відрізнялася глибиною й математичною точністю. Однак вона залишалася невідомої майже 35 років. Перевідкриття законів Менделя викликало стрімкий розвиток

науки про спадковість і мінливість організмів, що одержали назву генетики. Елементарні одиниці спадковості стали називати генами. Гени розташовуються в хромосомах. Один ген кодує один поліпептидний ланцюг. Варіанти одного гена називаються аллелями. При половому розмноженні кожна гамета – гаплоидная клітка – містить тільки один варіант генома, тобто по одному аллелю кожного гена. Диплоидная клітка містить подвійний набір хромосом, тобто по двох аллеля кожного гена

Основний метод, що Г Мендель розробив і поклав в основу своїх досвідів, називають гибридологическим. Суть його полягає в схрещуванні (гібридизації)

організмів, що відрізняються друг від друга по одному або декількох ознаках. Оскільки нащадків від таких схрещувань називають гібридами, те й метод одержав назву гибридологического

Мендель використовував для експериментів чисті лінії, тобто рослини, у потомстві яких при самозапиленні не спостерігалося розмаїтості по досліджуваній ознаці. Іншою важливою особливістю гибридологического методу було те, що Г. Мендель спостерігав за спадкуванням альтернативних (взаємовиключних, контрастних) ознак. Наприклад, ріст рослин: низькі й високі, квітки біла й пурпурні, форма насінь гладка й зморшкувата. Не менш важлива особливість методу – точний кількісний облік кожної пари альтернативних ознак у ряді поколінь. Математична обробка досвідчених даних дозволила Г Менделю встановити кількісні закономірності в передачі досліджуваних ознак. Гибридологический метод лежить в основі сучасної генетики


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основи генетики. Гибридологический метод

Categories: Нові твори

Links