Опис домашнього шліфа гіперстін-кордиеритового гнейсу

Зміст.

1. Короткий опис

2. Кордиерит

3. Гіперстін

4. Біотит

5. Калієвий польовий шпат

6. Кварц

7. Циркон

8. Cфен

9. Ськлад і умови формування породи

1. Короткий опис

Шліф представлений метаморфічною породою гранулитовой фації. На це вказує наявність у досліджуваній гірській породі різновиду ромбічного піроксену – гіперстіна. У шліфі присутні мінерали стійкі в умовах гранулитовой фації головні: кордиерит, ортоклаз, флогопит, кварц; і акцессорние: циркон.

Через високий ступінь метаморфізму залишків первісної

породи не залишилася тобто порода повністю перекристализована.

2. Кордиерит

Кордиерит у шліфі представлений виділеннями неправильної форми розміром до 2 мм. Цей мінерал має менш чітку спайність чим плагіоклаз. Рельєф низький позитивний. Мінерал практично безбарвний, при повороті столика мікроськопа плеохрохроизм не виявлений. По площі він займає приблизно 65 % площі шліфа.

У досліджуваних кристалах часто спостерігаються включення циркону утримуючі радіоактивні елементи, на що вказують чіткі плеохроичние дворики навколо включень. Наявність таких двориків характерно для кордиерита.

У схрещених

николях мінерал має двойниковое будова напоминающее собою альбитовие двійники плагіоклазу, але при перевірці кристали дають позитивне подовження, що не відповідає альбитовим двійникам плагіоклазу (в останніх подовження негативне) . При вгасанні з’являються фиолетово-темносерие фарбування які говорять про сильну дисперсію. Вгасання мінералу мозаїчне. Під час вгасання підкреслюється мозаїчна будова кристалів. Найвище інтерференційне фарбування жовта першого порядку, що відповідає величині n-n=0.011.

3. Гіперстін

У шліфі представлений утвореннями неправильної форми від безбарвного до темно-сірого кольору, часто кородирующих кордиерит.

Розмір виділень біля одного міліметра. Мінерал має високий позитивний рельєф і різку шагреневу поверхню пироксенового типу, що відповідає коефіцієнту переломлення більше 1.7. Спайність мінералу доконана у двох напрямках. При повороті столика мікроськопа був виявлений плеохроизм у рожевих тонах (мал. 3.2) . Формула абсорбції Ng>Np.

У схрещених николях мінерал має сірі інтерференційні фарбування першого порядку. Величина подвійної променезаломлюваності n-n=0.01. Вгасання мінералу з найвищим інтерференційним фарбуванням пряме. При уведенні гіпсового компенсатора інтерференційне фарбування підвищилося до жовтої першого порядку, отже подовження мінералу позитивне. При дослідженні мінералу в збіжному світлі, на перетині близькому до перпендикулярного до гострої бісектриси кута 2V було встановлено, що мінерал оптично негативний з кутом оптичних осей 2V = -60 градусів.

4. Біотит

У шліфі представлений пластинчастими виділеннями які мають обдерті краї. Мінерал має середній позитивний рельєф і шагреневу поверхню биотитого типу. Коефіцієнт переломлення приблизно дорівнює 1.6-1.69. У нього чітко видна досить доконана спайність у доль рівних граней. При повороті столика мікроськопа був відзначений чіткий плеохроизм. Формула абсорбції N >N.

У схрещених николях найвище інтерференційне фарбування зелена третього порядку, що відповідає величині n-n=0.03.

Мінерал має пряме іськристе вгасання. При уведенні слюдяного компенсатора найвище інтерференційне фарбування понизилося. При дослідженні в збіжному світлі було з’ясовано, що мінерал є одноосьовим негативним.

5. Калинатровий польовий шпат

Калієвий польовий шпат представлений у шліфі сильно витягнутими, безбарвними виділеннями, які мають коефіцієнт переломлення нижче чим у канадського бальзаму. Виділення мають доконану спайність. Довжина таких виділень біля двох мм. Вони часто корродируют кордиерит по численних тріщинках.

У схрещених николях мінерал має сіре найвище інтерференційне фарбування. Величина n-n=0.007. Чітко видні пертити які ориентированни паралельно спайності мінералу.

По властивостях і асоціації даний польовий шпат ставиться до ортоклазу.

6. Кварц

Кварц у шліфі представлений витягнутими, розміром близько 1,5мм, безбарвними зернами, у яких відсутня спайність. У мінералу дуже слабка шагренева поверхня й низький позитивний рельєф. Коефіцієнт переломлення трохи більше коефіцієнта переломлення канадського бальзаму. Іноді зерна містять газожидкие включення. При повороті столика мікроськопа плеохроизм не виявлений.

Дослідження в збіжному світлі проводилися на перетині яке майже не просвітлювалося. Тут було встановлено, що при повороті хрест із балок не розходився й при уведенні кварцового компенсатора перший і третій сектори придбали синю другого порядку інтерференційне фарбування. На підставі цього можна затверджувати, що мінерал є одноосьовим оптично позитивним.

У схрещених николях зерна мають біло-жовте найвище інтерференційне фарбування першого порядку, величина n-n =0.009.

Вгасання має мозаїчний характер, що характерно для кварцу.

Через високий ступінь ксеноморфности зерен і відсутності спайності визначення подовження мінералу важко.

7. Циркон

У шліфі представлений дрібними кристалами які розташовуються в основному в кристалах кордиерита. Вони мають дуже високий рельєф і оточені плеохроичними двориками жовтого кольору, які вказують на наявність у кристаликах циркону іонів урану й інших радіоактивних елементів.

У схрещених николях мінерал має високі інтерференційні фарбування. Вгасання мінералу пряме. Подовження мінералу позитивне.

8. Сфен (приблизно)

Сфен у шліфі представлений рідкими виділеннями темно-коричнево кольору, розміром менш 1 мм. Рельєф мінералу дуже високий і різка шагренева поверхня. У мінералу розвинена доконана спайність. Чітко розвинених кристалів і перетинів для досліджень у збіжному світлі не знайдено. У мінералу відзначений плеохроизм.

9. Ськлад і умови формування гірської породи

Співвідношення мінералів у породі: біотит 5% гіперстін 15% кордиерит 70% кварц менш 5% акцессорние мінерали менш 5% Наявність кордиерита говорить про присутність у гірській породі великої кількості окису алюмінію. По наявності гіперстіна можна затверджувати, що температура при метаморфізмі вихідних глинистих порід була вище чим 900 градусів, інакше не міг утворитися це гіперстін-кордиеритовий гнейс, тиськ при утворенні породи було не менш 12*10 8 Па (стор. 250 [1]) .

Структура гірської породи лепидогранобластовая. По мінеральному ськладі породу можна назвати гіперстін-кордиеритовим гнейсом.

Література.

Л. Л. Перчук, И. Д. Рябчиків. Фазові відповідності в мінеральних системах.

И. Ф. Трусова, В. И. Чернов. Петрографія магматичних і метаморфічних гірських порід.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Опис домашнього шліфа гіперстін-кордиеритового гнейсу

Categories: Нові твори

Links