Ой Морозе, Морозенку Скорочено

Ой Морозе, Морозенку, Ти славний козаче, За тобою, Морозенку, Вся Вкраїна плаче. Не так тая Україна,
Як та стара мати, Заплакала Морозиха, Та стоячи біля хати. Ой з-за гори та з-за кручі Буйне військо виступає. Попереду Морозенко Сивим конем виграває. То не грім в степу грохоче.
То не хмара світ закрила, – То татар велика сила Козаченьків обступила. Бились наші козаченьки До ночі глухої, – Полягло наших чимало, А татар утроє. Не вернувся Морозенко,
Голова завзята. Замучили молодого Татари прокляті. Вони його не стріляли І на часті не рубали,

Тільки з нього, молодого, Живцем серце виривали. Поставили Морозенка На Савур-могилу. “Дивись тепер, Морозенку, Та на свою Україну!” Вся ти єси, Україно, Славою покрита, Тяжким горем, та сльозами. Та кров’ю полита! І поки над білим світом
Світить сонце буде, – Твої думи, твої пісні Не забудуть люди.
Коментар Інколи козакам доводилося вступати у спілку з татарською ордою проти переважаючого польського війська. Але татари часто зраджували своїх союзників, продовжували грабувати українські землі й нищити козацькі загони. Так трапилося і з загоном Морозенка. Мужній козацький ватажок загинув за свою

Україну, але люди його ніколи не забудуть. У пісні вжитий оригінальний прийом заперечного порівняння:
То не грім в степу грохоче, То не хмара світ закрила, – То татар велика сипа Козаченьків обступила. Є багато й інших характерних для народної пісні художніх засобів – звертання, повтори, зменшувально-пестлйві слова, епітети та інверсія, окличні речення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Ой Морозе, Морозенку Скорочено

Categories: Скорочені твори

Links