На тему “Байки у світовій літературі”

Що називається байкою, і які її головні ознаки? Байка – це невелике, здебільшого віршований оповідання повчального характеру, героями якого виступають звірі, люди, рослини або предмети. Головна думка називається мораллю. Вона може перебувати як на початку, так і наприкінці байки. Обов’язковим для байки є використання алегорії, сатири, іронії. Алегорія (у перекладі із грецького означає “іносказання”) – це такий художній прийом, що полягає в зображенні одних явищ або образів через інші. Байці властив стислість і повчальність. Мова

байки простій, близький до розмовного. Метою байки є висміювання людських недоліків, недоліків суспільства для того, щоб виправити або викорінити їх.

Кого вважають засновником байки? Засновником байки вважають легендарного давньогрецького байкаря, що живе в VI ст. до н. е. на острові Самоса. Все життя Эзоп провів у рабстві. Його байки спочатку поширювалися усно, а згодом їх почали збирати в рукописі, Эзопу приписують збірник байок, у якому налічується понад 400 добутків

Назвіть найвідоміших байкарів миру. Які їхні добутки ви знаєте? Послідовниками Эзопа були Федр, Бабрий, Крилов. Серед їхніх добутків багато

байок з однаковими назвами: “Лисиця й виноград”, “Жаба й Віл”, “Лисиця й Ворон” та інші. Сюжет, ідея байки залишаються езопівськими, автори вдосконалювали їх з літературної точки зору – висловлюючи своє власне бачення

Чому автори не змінювали самі назви байок? Як ви вважаєте, чому ми можемо навчитися в Эзопа? Римському поетові Федру належать такі рядки: В Эзопа вчитеся, добрі люди! Для того байка колють під ребро, Щоб виправити людські недоліки й похвалити красу й добро

Головна думка байки И. А. Крилова “Вовк і Ягня”? Головна думка байки висловлена в перших рядках байки: У сильного неспроможний винний завжди. Цих прикладів в історії ми досить знаємо. Вовк відчуває себе хазяїном, тому що був у тих місцях найсильнішим. Тому є безліч причин, щоб висунути обвинувачення неспроможному Ягняті й виправдати себе (захист не має значення для тих, хто узявся робити несправедливість.) Якими рисами характеру наділяє И. Крилов Вовка і Ягняти?

Вовк И. Крилова жорстокий, грубий, лицемірний. Говорячи про нього, автор використає слова, які передають характер Вовка: “бродив”, “хоче поживиться”, “голову тобі”, “поволок”. Вовк – упевнений у своїй силі й безкарності, тому в його мовленні велика кількість окличних речень, лайок. Ягня ж – необразливі. Інтонації його благаючі, жалібні: “якщо пресвітлий Вовк дозволить” , “насмілюся вам сказати”, “і переглянься”, “ах, чим же винуватий я?”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

На тему “Байки у світовій літературі”