Міркування на тему: Гуманність

Гуманність у наші часи стала рідким явищем. Дехто з людей навіть не знає, що це означає. Тема гуманності широко відображена у світовій літературі. Наприклад, в оповіданні М. Горького “Данко” головний герой вириває своє серце із грудей для того, щоб освітити шлях людям. Також проблему людяності підняв у своєму безсмертному добутку ” Фауст ” геніальний німецький письменник Гете. Він показав, що людина стає насправді щасливим лише тоді, коли присвячує себе роботі на користь інших. Отже, я вважаю, що гуманність – це надзвичайно найрідший

дарунок, якому треба берегти тому що, маючи його, людина дійсно стає Людиною.

Гуманність – це шанобливе, доброзичливе, співчутливе відношення до людей, уміння бути стриманим в оцінці їхніх учинків. Розвиток гуманізму досягає своїми коріннями часів Відродження. Саме тоді висловили думка про те, що людини треба поважати й цінувати таким, який він є. У наш час ці ідеї через засоби масової інформації широко пропагують і політики, і зірки. Гуманність, насамперед, передбачає поблажливе відношення до провин навколишніх, адже жодна людина не застрахована від помилок. Навіть злочинці мають право на другий шанс, право

спокутувати власної провини. Тому, я вважаю, що скасування смертного покарання стало ще одним кроком на шляху розвитку гуманного суспільства.

Синонімом гуманності є людяність, тобто здатність співчувати й допомагати навколишньої. У міжнародному масштабі цей аспект виявився після Чорнобильської катастрофи. Тоді Куба абсолютно безкоштовно організувала спеціальні табори для лікування й оздоровлення українських дітей, які постраждали в результаті тої страшної аварії. Важливої в наш час є пропаганда гуманного відношення до Вич-Інфікованих, тому що суспільство через недостатню поінформованість про цю хворобу просто відвертається від таких людей.

Повага до національних і загальнолюдських традицій і цінностей теж є складової гуманності. Наприклад у поемі И. Котляревського “Энеида” сказано, що під час війни між туром і Енеєм по їхній взаємній домовленості бої на якийсь час припиняли, аби тільки кожний народ міг гідно поховати загиблих воїнів.

Отже, гуманність – це, насамперед, взаємоповага й людяне відношення одне до іншого. А без цього неможливо вибудувати високоморальне суспільство й міцна держава.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міркування на тему: Гуманність

Categories: Нові твори

Links