Міфологізм в американській літературі

Міфологізм в американській літературі 1960-80х років у постмодернізмі. Роман Дж. Апдайка “Кентавр”. Провінційна Америка у світовому контексті. Міф і реальність у творі. Кентавр Хірон і весь світ небожителів та героїв – казкова версія, героїзований варіант давньої людської історії. Міфологічний паралелізм як структурна основа “Кентавра”. Функції міфу в романі: контраст, сатиричне загострення думки. Ідея сенсу людського існування. Творчість Дж. Барта. Триптих “Химера” – варіювання стародавніх міфів про Шехеразаду, Персея

й Беллєрофона. Звернення автора до першооснов, витоків мислення. Шарж як художній прийом Барта. Потрактування міфу як плинної нескінченної реальності.

Новела “Ентропія” Т. Пінчона – своєрідне іронічне дослідження сучасної дійсності. Міфологічна символіка як основа оповіді: вечірка Маллігана триває 40 часів, інтелектуал Каллісто (майже Каліпсо, муза історії) будував 7 років оранжерею, сусід Соул нагадує пророка Саула тощо. Головна ідея твору – теза про невідворотній поступ сучасного суспільства до бездуховності.

Повість Д. Бартельма “Білосніжка”. Прийоми своєрідної інтерпретації відомого

казкового сюжету. Специфіка художніх характерів у Д. Бартельма. Елементи псевдогероїчного, псевдопоетичного, псевдоміфічного в повісті. Європейський постмодернізм.

Міфологічні оповідні схеми в постмодерністській літературі як завершення фабульної, сюжетнокомпозиційної, ідейної структури твору. Ігрова інтерпретація знайомих міфологічних фабул як структурносмислова домінанта жанру, “матриця” оповідного сюжету. Постмодерністський історикоміфологічний роман з його ідеєю руйнування будьяких жорстких і однозначних схем, поглядів, думок. Підміна суспільної ідеології системою новітньої міфології – найголовніша функція постмодерністського художнього жанру


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Міфологізм в американській літературі

Categories: Нові твори

Links