“Література і історія. Пов’язані вони між собою та чому?”

Незважаючи на те, що в середні століття, аж до рубежу XIX – XX віків, література в основному служила інтересам панівних класів, у своїх творах все-таки змогла відбити загальнонародні інтереси та реальний стан суспільного і політичного життя українського народу. Найбагатше джерело української народної творчості сприяло своїми темами розвитку художньої літератури, збагатило її своїми художніми прийомами, ідеями і темами, прищепило їй риси самобутності, народності і своєрідності.

Розвиток середньовічної та сучасної української літератури

завжди йшов в ногу з історією і в тісному зв’язку з українською історичною дійсністю, з реальним життям. Основною темою видатних українських письменників усіх часів була тема рідної землі, її зміцнення і творення, невпинна боротьба з ворогами Батьківщини за незалежність і свободу. В кінці XVII століття в українській літературі з’явилася нова тема – опис життя і проблем представників середніх верств суспільства того часу.

Зображуючи в своїх творах історичні події, українські письменники прагнули їх осмислити і завжди зробити висновки, які мали б виховне і повчальне значення. Кращі твори української

літератури досі виховують у читачів стійкий характер, мужність у боротьбі за свободу рідної землі і незалежність, пробуджують у них патріотичні почуття. Створюючи образи героїв своїх творів, автори завжди прагнули засудити чи принизити негативних героїв, а позитивні образи виправдовували і звеличували. Вже в середні століття в українській літературі була громадська спрямованість поетичних творів та художньої прози.

Кращі твори української літератури відзначаються народної духовністю, вмінням авторів вловлювати в житті теми і проблеми, що відповідали інтересам народу. Як правило, все це виражалося у зрозумілій і доступній художній формі, але при цьому зберігалася літературна мова, що розвивалася на основі загальнонародної мови.

Українська література з початку свого існування і протягом багатьох століть свого розвитку накопичила величезну кількість видатних творів найрізноманітніших жанрів, які передала наступним покоління, що донесли їх до нашого часу.

Чудові риси творів української літератури, серед яких самобутність, народність, патріотизм, прагнення до правдивого зображення життя української людини, громадська спрямованість, тісний зв’язок з усною творчістю та багато іншого – стали славною традицією української літератури і зразком для письменників наступних поколінь. У більшості цих творів добре видно нерозривний зв’язок літератури з життям українського народу та історією нашої рідної землі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


“Література і історія. Пов’язані вони між собою та чому?”

Categories: Твори на задані теми

Links