“Ідейно-художній аналіз вірша Дмитра Павличка “Це ти створив мене таким”

Дмитро Павличко – видатний український поет, який творив одночасно у високому філософськи, цінному літературно і зрозумілому для читача стилі. Навіть самі невеликі поетичні твори автора можна довго аналізувати, обдумувати і навіть піддавати критиці з різних позицій. Одним з таких віршів, які можна довго і з цікавістю аналізувати є вірш “Це ти створах мене таким” зі збірки “Покаянні псалми”.

Жанром всієї збірки цих віршів, у тому числі і вірша “Це ти створах мене таким”, є монолог. В цьому вірші автор розмірковує про себе,

свої проблеми і життєві труднощі і про Господа, запитуючи Господа, чому ж він зробив автора настільки одночасно слабким і таким, який прагне до отримання якихось духовних і матеріальних благ і можливостей. Незважаючи на те, що у своєму вірші автор звертається до Бога, навряд чи варто піддавати сумніву, що це є саме монолог, а не діалог. Бог зовсім не відповідає автору на його звернення, та й по самому стилю вірша стає очевидним, що автор і не очікує такої відповіді, повною мірою використовуючи всі прийоми монологу.

Темою вірша є з’ясування автором суті своїх проблем. Він веде дискусію з самим собою, розмірковує

про життя, про його складнощі, в той же час шляхом звернення до Бога показує читачеві, що вирішення цих проблем – це справа неземна, ніхто з нині живучих на Землі людей не може впоратися з такими ж проблемами, як у автора, лише Бог може дати на них свою відповідь. Основною ідеєю вірша є пошук істини, знову-таки автор своєю манерою мови показує, що істина недосяжна, адже одноосібно він не може впоратися зі своїми проблемами. Основна думка автора вірша в тому, що він передбачає два варіанти – або все в цьому світі дано Богом, або Бог дає лише добро і світло, а людина вигадує собі складнощі і труднощі самостійно.

Автор використовує велику кількість художніх засобів, але в більшості випадків використовується художнє порівняння. Зокрема, автор порівнює свою душу з ламким склом, плоть з барахлом, яке розривається, а себе самого називає хитким, як терези.

Завдяки творчості Дмитра Павличка і, зокрема його віршу “Це ти створах мене таким”, ми можемо познайомитися з досить цікавими переживаннями і роздумами про життя від автора. Дмитро Павличко показав те, наскільки складно може бути людині справлятися з життєвими труднощами, як вона намагається звернутися до Бога, але в той же час за манерою письма і розпачу заклику до Бога помітно, що навряд чи автор дійсно чекає якоїсь відповіді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Ідейно-художній аналіз вірша Дмитра Павличка “Це ти створив мене таким”