І. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. “МАРУСЯ” – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тема. І. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. “МАРУСЯ” – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Уперше Василь познайомився з Марусею…

А Під час збирання у лісі грибів і ягід.

Б Перебуваючи на ярмарку.

В На одному із весіль.

Г Коли вона прийшла по воду до річки.

2. Коханий героїні – сирота, бідний парубок, який працював у місті…

А Шевцем.

Б Свитником.

В Кравцем.

Г Ковалем.

3. Найбільше Маруся полюбляла…

А Читати книжки.

Б Відвідувати церкву.

В Господарювати по хаті.

Г Перебувати

на вечорницях.

4. На загадку про себе сирота подарував коханій…

А Горішки.

Б Намисто.

В Хустку.

Г Черевики.

5. Через що Наум Дрот спочатку не дав дозволу на одруження Ва­силя з Марусею? Оскільки хлопець був:

А Сиротою і дуже бідним.

Б Вимушений йти в солдати.

В Уже засватаний на іншій дівчині.

Г Кріпаком.

6. Церковне свято, яке згадується у повісті.

А Вербна неділя.

Б Великдень.

В Пречиста.

Г Спас.

7. Кульмінацією твору “Маруся”…

А Є служба Василя в монастирі.

Б Хвороба Марусі.

В Смерть героїні.

Г Страждання Василя через втрату коханої.

8.

Кого автор “Марусі” так характеризує: “На вигадки, на при­кладки – поперед усіх… тільки його й чути, від нього весь ре­гіт іде”?

А Василя.

Б Наума Дрота.

В Левка Цьомкала.

Г Купця-залізняка.

9. Основний конфлікт твору має характер…

А Психологічний.

Б Національний.

В Побутовий.

Г Соціальний.

10. Хто з письменників звернувся до Г. Квітки, написавши: “Ваша “Маруся” так мені про вас розказала, що я вас навиліт знаю”? А І. Котляревський.

Б М. Гоголь.

В Є. Гребінка.

Г Т. Шевченко.

11. Укажіть хибне твердження.

А Опис поведінки Марусі має фольклорну основу.

Б Устами Наума Дрота Г. Квітка-Основ’ яненко пера

В українській літературі правдиво висловився про гіі долю кріпаків.

В Процес праці у повісті “Маруся” не описаний, а лише на­звані різні її види.

Г На образах Марусі й Василя позначився вплив сентимен­талізму.

12. Свою героїню повісті “Маруся” Г. Квітка порівнював…

А 3 Лаурою.

Б Джульєттою.

В Афродітою.

Г Венерою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


І. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. “МАРУСЯ” – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Categories: Твори до ЗНО

Links