Географічне середовище

Географічне середовище – одне з найважливіших понять географічної науки. Воно було запропоновано ще наприкінці Х I Х століття відомим французьким географом – елизе Реклю. Географічне середовище – та частина природи, з якого людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності на даному етапі історичного розвитку. Географічне середовище – необхідна умова життя й діяльності суспільства. Це середовище перебування, джерело ресурсів, впливає на здоров’я й настрій, на духовну культуру. Як правило, чим

різноманітніше географічне середовище, тим краще умови суспільного розвитку. Ще К. Маркс говорив про тім що “вся Історія людського суспільства – це історія його взаємодії із природою…”. Ця взаємодія носить суперечливий характер. З однієї сторони людин бере із природи все, що йому необхідно, тим самим наносить природі непоправна шкода

Особливо в ХХ столітті тиск на природу різко зросло. Так, за останні 30 років у світі було використано стільки природних ресурсів, скільки за всю попередню історію людства. У зв’язку із цим виникла погроза виснаження й навіть вичерпання деяких видів ресурсів. Це, насамперед,

ставиться до мінерально-сировинних, водних і інших видів ресурсів

Одночасно зросли масштаби повернення в природу відходів, що викликало погрозу забруднення. По донним учених, на сьогоднішній день на кожного жителя планети доводиться (умовно) 200 кг відходів. У наші дні антропогенні ландшафти вже займають 60% земний суши

Таким чином, перед суспільством виникло дві проблеми:

Виснаження природних ресурсів,

Забруднення навколишнього середовища, для рішення яких необхідно об’єднати зусилля всіх країн


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Географічне середовище

Categories: Нові твори

Links