Фольклорні джерела роману “Вершники”

І. Романтик Ю. Яновський та його роман у новелах “Вершники”. (Роман “Вершники” оригінальний як багатством змісту, так і досконалістю художньої форми, а ще і своєю символікою: символічні і назва роману, і назви новел, і зображувані події, образи.)
ІІ. Художня своєрідність роману “Вершники”.
1. Багатство змісту і досконалість художньої форми твору. (“Вершники” – роман у новелах, у яких автор в стилі народного епосу розповідає про складні і буремні роки періоду громадянської війни. Кожна з новел має і народнопоетичні

символи, і розмаїття планів зображення.)
2. Мова роману. (Мова твору глибоко емоційна, насичена метафорами, порівняннями, відзначається образністю у стилі народнопісенної творчості нашого народу. у романі багато звертань і до буремного 19-го року, і до героїв; багато народних епітетів – сини-красені, богатирі, Половчиха, яка символізує вірність, порівнюється з Ярославною; мова лаконічна, що свідчить про високу духовну велич героїв.)
3. Жанри народної творчості і роман Ю. Яновського “Вершники”. (Події у романі Ю. Яновський подає в героїчному, піднесеному плані. Це єднає роман із такими жанрами народної творчості,

як українські народні думи, героїчні поеми, народні плачі. Новела “Подвійне коло” нагадує народні думи, “Лист у вічність” – баладу про подвиг безіменного листоноші, а “Шлях армій” – легенду про залізну троянду. Дуже багато творів цих жанрів в усній народній творчості.)
4. Символіка роману. (Роман Ю. Яновського насичений і символами: символічні і образи, і назва роману і новел, і зображувані події.)
ІІІ. Значення роману. (Роман “Вершники” – це болючі, але правдиві сторінки нашої історії.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фольклорні джерела роману “Вершники”

Categories: Шкільні твори

Links