Фізична підготовка армії Німеччини

Тест фізичної придатності призначений для визначення рівня й динаміки розвитку основних фізичних якостей всіх військовослужбовців відповідно до їхніх вікових категорій. Особовий склад бундесверу ділиться на 5 вікових категорій: 1-я – до 25 років, 2-я – 25-32, 3-я – 32-40, 4-я – 40-46, 5-я – старше 46 років. Крім того, є ще дві категорії військовослужбовців з фізичними обмеженнями, для яких передбачені полегшені нормативи. Тест фізичної придатності проводиться на початку й кінці основного періоду навчання рекрутів, а також у ході всіх навчальних

програм не рідше одного разу вгод.

Всі вправи виконуються в спортивній формі одягу. Тест виконується протягом 3-х днів. Оцінка результатів проводиться по 6-бальній таблиці, що має проміжні десяткові градації. При цьому вищою оцінкою вважається “одиниця”.

Обов’язковим масовим видом перевірки фізичної підготовки особового складу бундесверу є “солдатські змагання”, які проводяться один раз у рік на рівні рот і рівних їм підрозділів. Для всіх військовослужбовців моложе 40 років участь у змаганнях обов’язкове. Для старших вікових категорій участь добровільне

У зміст “солдатських

змагань” входять наступні вправи: біг на 100 м, стрибок у довжину з розбігу, штовхання ядра (7,25 кг) і біг на 5000 м. Для військовослужбовців старших вікових категорій і медичних обмежень, що мають, передбачене скорочення дистанції перегони. Крім того, військовослужбовцем всіх категорій дозволяється заміняти біг на 5000 м плаванням на 1000 м.

Оцінка результатів “солдатських змагань” проводиться по 30-бальній шкалі, що має проміжні градації через 0,5 бала. Мінімальних нормативів не встановлено. військовослужбовці, Що Вирізнилися, заохочуються наказом командира частини або генерального інспектора бундесверу

Необхідною умовою участі в цих змаганнях уважається регулярне відвідування занять і тренувань протягом найближчих 6 тижнів

Наступним етапом перевірки й оцінки фізичної підготовки особового складу бундесверу є виконання нормативів значка “спортивних і військових досягнень”, уведеного в 1971 році з метою стимулювання підвищення результатів фізичної й бойової підготовки. Зміст нормативів значка включає поряд зі спортивними вправами й військово^-прикладні:

• чотири вправи програми “солдатських змагань”;

• військово-прикладні вправи (марш-кидок на 15-30 км, залежно від вікової групи, і стрілянина зі штатної зброї);

• плавання 300 м або біг 400 м, або лижну гонку на 10 км, або поштовх штанги на вибір сдающего.

Положення передбачає значки трьох ступенів: першої – “золотий”, другий – “срібний”, третьої – “бронзовий” .

Крім названих видів перевірки фізичної підготовки в бундесвері, існують трохи додаткових: виконання нормативів “німецького спортивного значка”, нормативів спортивного й прикладного плавання, масових лижних змагань і інші

Результати всіх видів перевірки заносяться в індивідуальну картку обліку, що поряд з іншими документами служить підставою для визначення рівня загальної готовності кожного військовослужбовця

У порядку “Школи виживання” на море льотчики проходять курс на базі о. Сардинія

Тут була зібрана воєдино інформація з багатьох джерел, книг і журналів. Розглянуто методики фізичної підготовки, тести фізичного розвитку військово-службовців в арміях США, Великобританії, Франції, Німеччині й Італії. Скрізь фізична підготовка поставлена на високому рівні. Особовий склад до полковника включно здають високі нормативи відповідно до своєї вікової категорії. Успіхи оцінюються не тільки наказом по частині, але й підвищенням грошового змісту. Хочеться сподіватися, що наша Російська армія ні в чому їм не уступає


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Фізична підготовка армії Німеччини