Еволюція творчості Пушкіна

Еволюція Творчості Пушкіна співвідносилася з літературним процесом в

Росії першої третини XIX в. досить складно. Взаємини Пушкіна з

Літературним рухом його часу будувалися якісно неоднорідно по

Десятиліттям: в 1810-е рр., – коли він входив у літературу, учився

Літературній майстерності й був, так сказати, одним з багатьох; в 1820-е рр.,

– коли він був визнаний першим російським поетом, і в 1830-е рр., – коли

Критика того часу заявила про падіння впливу Пушкіна на сучасну

Літературу. Історико-літературна якість ранньої

поезії

Пушкіна треба

Визначати по “школі легкої поезії”, до якої він у той час належав і

Яка була по-своєму прекрасною школою для молодого поета, що знаходив в

Їй не тільки гармонійну точність стилю, але й оптимістичну ясність

Просвітительського погляду на життя.

Такий настрій не виключало й більше

Принципового вільнодумства й високих тим, – тому в ранній творчості

Пушкіна відчувається й струмінь високого класицизму (“Спогаду в Царському

Селі”, “Олександрові”, “Лицинию”), і сатирична, насамперед літературно-

Пародійна, спрямованість. У середині

1810-х рр. у лірику Пушкіна

Вторгаються елегійні мотиви. Але характерно, що, збагачена цими

Мотивами, поезія Пушкіна залишається вірної своїм початкам. Цікаво, що

Південні поеми Пушкіна критичної відсічі майже не викликали: вони не зазіхали

На классицистические жанри, належачи вже до інший – романтичної –

Жанровій системі. Але основні суперечки із проблем романтизму в росіянці

Критиці розгорнулися саме у зв’язку з південними поемами – і із цього часу під

Прямим пушкінським впливом у російській літературі надовго затверджується в

Якості провідний жанр романтичної поеми. Для оцінки літературної

Ситуації першої половини 1820-х рр. принципове значення мало питання про

Творчих взаєминах Пушкіна й літераторів-декабристів.

Романтичний період творчості Пушкіна – з його піком, віршами

“Волі сівач пустельний” і “Демон”, – був надзвичайно стрімким

(1821- 1823 р.) і, по суті, з’явився наслідком кризи просвітительських

Ідеалів поета, що переконався на прикладі подавлених національно-

Визвольних рухів 1820-х рр. у недосяжності негайного

Втілення в життя завітів Розуму й зневіреного в сучасному йому

“освіченому” поколінні, егоїстично роз’єднаному й отруєному скепсисом.

Апогей прижиттєвої слави Пушкіна падає на перші роки після повернення

Поета з посилання. У другій половині 1820-х рр. виходить дев’ятнадцять

Пушкінських видань із тридцяти чотирьох, взагалі опублікованих при його

Життя. Багато пушкінських добутків з’явилися в цей час другим виданням

(а поема “Бахчисарайський фонтан” навіть третім). У своїй творчості Пушкін

Ішов стрімко вперед, а в літературній свідомості того часу він

Залишався романтиком, і в пору остаточного зміцнення романтичних

Тенденцій російської літератури, пов’язаних з духовною кризою, що

Переживало російське суспільство последекабристской епохи, у Пушкіні бачать

Безумовного лідера літературного руху.

В “Літературних мріяннях”

(1834) Бєлінський, виражаючи загальну думку, писав: “Пушкіна царював десять

Років: ..Борис Годунов” був останнім великим його подвигом; у третій частині

Повного зібрання його віршів завмерли звуки його гармонійної ліри.

У літературознавстві не раз була почата спроба заперечити різке

Протиставлення Бєлінським пушкінського й гоголівського періодів росіянці

Літератури. Але факт залишається фактом: в 1830-е рр. Пушкін перестав бути

Володарем дум. Точніше – живе значення в ту пору було визнано лише за

Романтичними добутками поета, насамперед за його поемами (в

Тлумаченні Бєлінського й інших критиків середини XIX в. поемами вважалися й

” Борис Годунов “, і “Євгеній Онєгін”) Після 1825 р. російська література

Вступила в епоху розквіту романтизму, причому романтизму нової якості,

Так званого філософського, заснованого па эстетических системах

Шеллинга, Фихте, Гегеля. Пушкінська творчість не уникла цього загального

Руху: не можна нс помітити з кінця 1820-х рр. до другий Болдинской осіни

(1833) ускладнення реалістичної системи Пушкіна романтичними мотивами


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Еволюція творчості Пушкіна