“Енеїда” І. Котляревського та “Енеїда” Вергілія

Поема ” Енеїда ” І. Котляревського – перший твір нової української літератури, а сам автор увійшов в історію нашої культури як її засновник, що заклав фундамент літературної мови на народній основі. Письменник жив на межі двох століть – ХVІІІ і XIX. Саме тоді тривав розцінок барокового напряму в культурі й набував популярності бурлеск. А бурлескі Твори пов’язані з пародіюванням високої, урочистої тематики. Особливо ручною для бурлескного пародіювання виявилася “Енеїда” давньоримського Мир і Вергілія. Пародії на Вергілієву

“Енеїду” вийшли у Франції, Італії, Німеччині, Росії. У шкільні роки І. Котляревський вивчав твори Вергілія, знав бурлескські пародії твору в європейській літературі, а тому писав свою творчість як переосмислення римського оригіналу до української дійсності, прагнув надати твору народно-національного колориту.

“Енеїда” Вергілія в урочистому й піднесеному тоні розповідає про доблесть Енея – предка роду Юліїв, прославляє політику Риму. В основі сюжету – ліпший античний міф: на десятий рік війни між троянцями та греками зруйнували Трою, а Еней із рештою троянців за велінням богів поплив

до чужої землі, щоб там заснувати нове царство. Мандри Енея описав Вергілій.

” Енеїда” Вергілія – це давньоримська епопея, героїчний твір, класичний оригінал, що уславляє абсолютизм і доводить божественне походження римських імператорів. Поема Вергілія має Дванадцять частин і написана гекммгіром. Це твір класицизму. За Вергілієм, все підвладне волі богів-вершитиме людина – це пасивна іграшка в руках богів.

І. Котляревський переробив епопею Вергілія на український лад. У поемі І. Котляревського діють паралельно дві сюжетні лінії: реальні мандри запорозьких козаків після скасування Січі та канва сюжету поеми Вергілія.

“Енеїда” І. Котляревського зображує побут України другої половини XVIII – XIX століття. Це сатирично-гумористичний твір, пародія на “Енеїду”Вергілія. За жанром – бурлескно-травестійна поема, в якій у жартівливому, стилі зображені життя та побут різних верств українського суспільства. Поема І. Котляревського утверджує велич українського народу, його волю прагнення і життєлюбство. Його герої – це люди здорові, життєрадісні, які діють в реальному житті. “Енеіда” І. Котляревського – це твір просвітитель – реалізму, написаний чотиристопним ямбом, має шість частин.

Отже, можна дійти висновку, що “Енеїда” І. Котляревського – це цілком оригінальний твір, сповнений національного колориту, суто народного гумору, яким уже понад двісті років зачитується український читач.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Енеїда” І. Котляревського та “Енеїда” Вергілія