Дружба i любов у поемi Шота Руставелi “Витязь у тигровiй шкурi”

Цi почуття лейтмотивом проходять через усю поему Шота Руставелi “Витязь у тигровiй шкурi”. Для грузинського народу ця книга стала народною релiквiєю, основою для створення народних пiсень, переказiв. Це така ж пам’ятка грузинської лiтератури, як “Слово о полку Iгоревiм” для українцiв чи “Божественна комедiя” Данте для iталiйцiв.

Перед нами виникають картини придворного життя, що пов’язане iз бiографiями героїв – Автандiла, який закоханий у доньку арабсько го царя Ростевана Тарiела, що дiстав прiзвисько “Витязь у тигровiй

шкурi” i прагне любовi доньки iндiйського царя Фарсадана – Нестан-Дареджан. Допомагає обом лицарям у борнi їхнiй друг – царевич Нурадiн-Фрiдон, володар Мулгазанзару.

Навiть враховуючи нинiшнi засоби пересування, важко уявити цi вiдстанi – Аравiя, Iндiя, Грузiя, Персiя.

Та, виявляється, героям поеми вони до снаги, як i подвиги заради кохання i дружби. Саме дружба є одним iз положень морально-етично го кодексу лицарства, створеного Руставелi:

Та коли тобi помоги

Я не зможу появить,

Хай нiколи супокою

Не зазнаю i на мить.

Герої проходять у своїй боротьбi за кохання тяжкi випробування. Визволено iз

каджетського полону наречену Тарiела, Нестан-Дареджан, Фрiдон справляє їм пишне весiлля, обдаровуючи щедро i багато. Автандiл допомiг Тарiеловi, тож i Тарiел горить бажанням:

Ти ж бо знаєш, як завзято

Допомiг нам Автандiл,

I йому взамiну прагну помогти я,

Скiльки сил, –

Йди спитай у нього – може,

Просить помочi для дiл.

Вiн мiй пал згасивши,

Гине сам у полум’ї горнил.

Та для Автандiла святою справою є утвердження Тарiела як володаря царства, а вже потiм – уладнання своїх особистих справ:

Я одне бажання маю, – i тобi б я побажав,

Щоб ти в Iндiї на тронi над народом владував,

Щоб сидiло поруч тебе сонце в сяйвi цнот i слав,

Щоб злочинцiв супротивних ти дощенту подолав.

Лиш тодi, коли звершиться прагнення моє святе,

Я в Аравiю поїду, стрiну сонце золоте.

Але Тарiел благородно вiдкидає це бажання Автандiла, i тiльки пiсля його одруження приймає його допомогу, що пiдтверджують i слова українського поета Микола Бажана: “не визнаючи переваг чи неперебор них перетинок мiж расами й племенами, почуття братньої самовiдда ної дружби об’єднує своїх героїв”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Дружба i любов у поемi Шота Руставелi “Витязь у тигровiй шкурi”

Categories: Твори з української літератури

Links