Доля України в романі “Волинь”

Найвизначнішим творчим досягненням Уласа Самчука є роман-епопея “Волинь”. У ньому письменник одним із перших глибоко і відверто розкрив антилюдяність більшовизму, вказав на причини, які привели суспільство до трагедії.

Ще тоді він передбачав теперішнє відродження: “Прийде час, і ми… чи наші діти до голосу прийдемо і своє господарство возстановимо. Це станс, бо ж інакше не можна буде жити”,- каже один з героїв “Волині”.

За жанрово-художніми особливостями “Волинь” – це роман-хроніка. У центрі художнього дослідження

– дитина, потім підліток і юнак Володька Довбенко. Прототипом його образу був сам автор, багато подій, що відбуваються у творі, мають автобіографічний характер. Разом з тим трилогія не € художньою автобіографією. Це твір, у якому автор, досліджуючи життя свого народу, підноситься до високих мистецьких узагальнень.

Крок за кроком Володька пізнає абетку правди життя, поки сам не вростає в нього міцним своїм корінням. Спершу він захоплюється загадковістю струмка, потім прилучається до життєвої сили селянської праці. Дядько відкриває таємниці людських взаємин і навчає життєвої філософської мудрості,

школа вводить його в магічний світ знань, які пробуджують у ньому любов до Мистецтва і жагу творчості. Війна і революція провели перед очима героя армію “матушки Росії з донською кіннотою та артилерійськими обозами, поляків із дивною претензією на вищість і право гримати в неволі його рідний край, австрійців.

У вселенському хаосі війни зустрічається він і з галичанами, які мріють про вільну, мирну Україну. Задля неї вони готові на все і цим засівають у душу Володьки зерна національної свідомості… Потім перед ним постають більшовики у шкірянках, із маузерами і тотальними реквізиціями всього, що тільки можна було поцупити. Л пізніше – козацтво УНР, яке вже сприймалося як своє… Усе це не просто етапи становлення особистості Володьки.

Це доля багатостраждальної рідної землі, яка проходить через світосприйняття головного героя, це художня панорама історії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Доля України в романі “Волинь”