Цикл “Північне море” – “КНИГА ПІСЕНЬ” ВИДАТНЕ ЯВИЩЕ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ

РОМАНТИЗМ У ЛІТЕРАТУРІ

§ 5. “КНИГА ПІСЕНЬ” ВИДАТНЕ ЯВИЩЕ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Цикл “Північне море”

Кохання відкрило шлях на широкий простір природи, у великий світ. Ця тема звучить в останньому циклі “Північне море”. Величні картини природи створюються в циклі за допомогою різноманітних тропів, фігур, фольклорних засобів, міфологічних образів. Тут поєднано різні начала – природа й людські почуття, народна творчість і світ античної міфології, небо й земне життя. Усе це дозволяє поетові говорити про людину та

її переживання в широкому філософському та культурному контексті. Образ коханої хоча й присутній у циклі – мов згадка, світлий спомин,- не є домінуючим, як це було в попередніх циклах. Ліричного героя більше цікавить тепер усе різнобарв’я світу, поєднання стихійних сил і суперечливих явищ. У символічних образах (буря, вітер, море, розбитий корабель тощо) втілено бентежність людської душі й бурхливу атмосферу епохи.

Четвертий цикл відзначається напруженим динамізмом, рухом, що охоплює всі сфери Всесвіту. Але буянню стихій протиставляється прагнення митця гармонізувати людський світ за законами мудрої

природи й духовності.

В епілозі знову звучить спогад про кохання як найкращий вияв душі особистості. І хоча любов не потрібна суспільству, в якому живе поет, автор вірить, що кохання пробудить до життя юні серця й одухотворить світ. Ліричний герой збірки виходить із життєвих випробувань, бур і страждань духовно зміцнілим, просвітленим, звільненим від усього фальшивого й неприродного. Він відчуває себе особистістю, вільною людиною в широкому й рухливому світі, і одним із проявів цього світового руху є життя його душі, його кохання, що завжди буде вічною цінністю на землі.

Поміркуйте і дайте відповідь

Яка основна тема “Книги пісень” Гейне?

Розкрийте смисл назви книги, її зв’язок з народною творчістю.

Яким постає ліричний герой? Чи змінюється він протягом книги?

3 яких циклів складається “Книга пісень”? Назвіть основні мотиви кожного з них.

Як зображується природа в “Книзі пісень”?

Визначте пафос збірки.

Яку роль у книзі відіграє романтична іронія? Знайдіть її приклади у вподобаних вами віршах.

Знайдіть творче рішення

Напишіть твір-роздум на тему “Ліричний герой поезії Гейне”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Цикл “Північне море” – “КНИГА ПІСЕНЬ” ВИДАТНЕ ЯВИЩЕ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ