ЧиДекабрист Чацкий?

Після закордонних походів у Росію стали проникати й пускати Корінь західні ідеї лібералізму. Для їхнього втілення серед прогресивної частини офіцерського корпуса почали з’являтися таємні політичні суспільства. Найбільш знамениті з них – Союз Порятунку, Союз Благоденства, Північне й Південне суспільства декабристів. Однієї з основних завдань цих організацій було скасування кріпосного права, проведення реформ у європейському дусі

Не далекі ці ідеї виявилися близькому до ліберальних верств А. С. Грибоєдову: у його комедії “Горі

від розуму” Чацкий, головний герой, з’явився виразником волі більшої частини прогресивного дворянства. Один з основних пунктів програми Чацкого – необхідність служіння Батьківщині. Саме служіння, а не прислуговування старшому по чині, як це робить Молчалин. Але головний герой комедії, подібно багатьом декабристам, не знаходить для себе підходящого заняття

“Служити б рад, прислужуватися нудно”, – говорить Чацкий, якоюсь мірою погоджуючись із висловленням Рилєєва про те, що служити можуть “одні негідники”. Близькість грибоедовского героя й декабристів видна й у відношенні до кріпосного

права – якщо вільнодумці ратували за його скасування, те Чацкий виступає з осудом тих перекручених його форм, які існували в Росії; він ніколи не зможе перебувати в одній кімнаті з тим, …який для витівок На кріпосний балет зігнав у багатьох фраках Від матерів, батьків відторгнених дітей?! Сам занурений розумом у Зефирах і Амурах… Важко переносить Чацкий і преклоніння перед іноземним – у заключному монолозі третьої дії звучить протест перетворенню Росії у французьку провінцію; звеличуються моральні чинності російського народу: …

Розумний, бадьорий наш народ… Відразу звучить заклик до повернення до великої національної культури, до древніх традицій. Спроба ж перекласти на рідну мову слово “мадемуазель” забезпечує ораторську підтримку ідеї Шишкова, що схвалювали й декабристи. Ще одне питання, по якому сходяться в думках Чацкий і члени таємних політичних суспільств, – утворення

Домашнє утворення не приймається ніким з них, але якщо декабристи захищали університетам, те Чацкий із цього приводу нічого не говорить, але, видимо, симпатизує ім. Подібність проявляється й у мові – ні для Чацкого, ні для декабристів немає чітких розходжень між листом і усними висловленнями; їхні монологи ретельно підготовлені (навряд чи Чацкий експромтом вимовляє свої натхненні мови), широко використовуються ораторські прийоми. Слова Чацкого так і випромінюють чинність, пристрасть, пронизані патріотичним пафосом – адже він їх вистраждав, переконався в їхній істині й тепер, подібно декабристам, використовує ці монологи як зброя проти наскрізь прогнилого миру Фамусовых, Хлестовых і Мовчазних. Не можна не вказати на поводження грибоедовского героя: великі мови вимовляються не для опонентів: головним чином вони розраховані на глядача – така особливість


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


ЧиДекабрист Чацкий?

Categories: Нові твори

Links