Боротьба за існування

Боротьба за існування – складні й різноманітні взаємини особин усередині виду, між видами й з несприятливими умовами неживої природи. Ч. Дарвін указує, що невідповідність між можливістю видів до безмежного розмноження й обмеженістю ресурсів – головна причина боротьби за існування. Боротьба за існування буває трьох видів:

1. Внутрішньовидова – приводить до збереження популяції й виду за рахунок загибелі або неучасті в розмноженні найменш пристосованих особин даного виду

Приклади:

Боротьба за територію

Змагання за

видобуток

Внутрішньовидовий канібалізм

Боротьба за верховенство в зграї

Боротьба за володіння самкою

2. Міжвидова – приводить до перемоги більше життєздатних особин або популяції одного виду над менш життєздатною особиною або популяцією іншого виду

Приклади:

Витиснення одного підвиду іншим

Конкуренція між сіркою й чорної пацюками

Конкуренція за світло

Паразитизм

Хижацтво

Канібалізм

3. Боротьба з несприятливими умовами неживої природи – приводить до виживання в умовах, що змінилися, неживої природи найбільш пристосованих особин, популяцій і видів

Приклади:

Сезонна

зміна хутра (линька) у ссавців

Літня й зимова спячка у тварин

Сезонні перельоти птахів

Видозміна листів

Природний добір – рушійний фактор еволюції. Він полягає в тім, що в боротьбі за існування зберігаються й залишають потомство особини найбільш пристосовані й гинуть менш пристосовані. Добре вивчені різні форми відбору:

1. Рушійний відбір – забезпечує пристосованість популяції й виду до односпрямованої зміни середовища перебування. У результаті цієї форми відбору відбраковуються особини із середнім і одним із крайніх проявів ознаки. Виживають і розмножуються особини з іншим крайнім проявом ознаки

Приклади:

Потемніння крил у метеликів п’ядаків у зв’язку із промисловим забрудненням

Поява шкідників, стійких до дії отрути

2. Стабілізуючий відбір – забезпечує збереження пристосованості популяції до відносно стабільних умов існування. Відбраковуються особини із двома крайніми проявами ознаки. Виживають і розмножуються особини із середнім проявом даної ознаки

Приклади:

Відповідність частин квітки в рослини даного виду розмірам конкретного виду комахи-запильника

Кистеперие риби й крокодили практично не змінилися мільйони років

4. форма, Що Розриває, або дизруптивний відбір – забезпечує адаптацію різних угруповань особин у популяції до різних комплексів умов середовища. Відбраковуються особини із середнім проявом ознаки. Виживають особини, що мають кожне із двох крайніх проявів даної ознаки

Приклади:

Утворення безкрилих і довгокрилих острівних комах (інші здувають вітром у море й тонуть)

Формування багатьох варіантів фарбування усередині конкретної популяції в трав’яної жаби (поліморфізм)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Боротьба за існування

Categories: Нові твори

Links