Аналіз роману Війна й мир Толстого Л. Н

Роман “Війна й мир” недарма називають рому-ном-епопеєю, настільки він всеохватен. Товстої створив і зв’язав між собою сотні людських характерів, він зобразив картину російського життя у світі й війні. У романі відбиті події величезного історичного значення. Можна виділити в добутку трохи найбільш важливих думок. “Думка народна” – в останніх частинах створюється грандіозна панорама народного опору загарбникові (знаменита “дрюк народної війни”). Причому один порив поєднує всіх: і селян, і солдат, і офіцерів, і жінок різних

станів, і простих московських жителів.

“Думка сімейна” – одна з найважливіших у романі. Вища мета сімейного життя – проста й добра численна сім’я, що живе “життям серця”. Ідеал – інтуїтивне розуміння близької людини, служіння добру (втілений в образах сім’ї Ростових, у шлюбі Пьера й Наташи, князівни Марьи й Миколи).

Викриваються святенництво, егоїзм, кар’єризм, а також холодний розрахунок (сім’ї Бергов, Друбецких, Курагиних). “Думка духовна” – Толстої показує нам моральний розвиток своїх центральних героїв: Пьера Безухова, Андрія Болконского й інших. Крізь помилки, омани,

що міняються подання про сенс життя й мети діяльності герої йдуть до гармонії. Товстої створив живі й переконливі образи завдяки особою “діалектиці душі”. Усі, хто прочитав “Війну й мир”, пам’ятають перший бал Наташи, гру Миколи в карти з Долоховим, батарею капітана Тушина й багато чого іншого.

До досвіду Андрія, Пьера й багатьох інших героїв ми звертаємося у важкі мінути життя, начебто просячи ради в близьких друзів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Аналіз роману Війна й мир Толстого Л. Н

Categories: Літературні аналізи

Links