Аналіз оповідання “Стариган з крилами” з позицій “магічного реалізму”

Запитання для дослідження.
– Як розвивається фантастична подія?
– Як співіснують фантастичне і реальне в оповіданні?
– Яке походження фантастики Г. Гарсіа Маркеса?
– Опишіть обстановку, в якій відбуваються події.
– В чому філософсько-етичний сенс появи ангела у селі?
– В чому особливості створення художньої дійсності оповідання: фантастичної і реальної водночас?

А Завдання 1. Зіставте образи людей і ангела.
– Чи розуміють вони одне одного?
– Чи можливе розуміння?
– Як співіснують земне

і неземне в оповіданні?

Завдання 2. Дослідіть, як розкривається образ ангела в оповіданні:
а) зовнішність;
б) мова;
в) стосунки з подружжям, з хлопчиком, з іншими людьми.

Завдання 3. Визначте важливі компоненти оповідан
ня, що є його синтезом.
(Учитель спрямовує діяльність учнів на дослідження біблійних, міфологічних образів, казкових, притчевих елементів, переплетіння яких становить особливий надзвичайний художній світ оповідання).

Завдання 4. Визначте роль іронії в оповіданні.
(Учитель спрямовує діяльність старшокласників на визначення ролі іронії, яка допомагає сховати смішне за серйозним

тоном оповіді: це і добра іронія, й іронія гумору, й іронія абсурду, іронія гротеску, іронія сарказму).
Матеріал для зіставлення

Люди: Пелайо і Елісенда довго й уважно дивились на старого, нарешті, трохи отямившись, дійшли висновку, що він навіть симпатичний, і наважилися звернутися до НЬОГО.
Ангел: Той відповів якоюсь звучною, але незрозумілою мовою, отож вони вирішили, що це, мабуть, людина, яка потерпіла під час аварії якогось іноземного пароплава.
Сусідка пояснила: Це ангел. Мабуть, він прилетів за дитиною, але сердега такий старий і немічний, що злива збила його на землю.
– Живий ангел. Ангели о цій порі року дуже небезпечні. Пелайо та Елісенда вирішили, що вранці вони Ставлення як до мандрівника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз оповідання “Стариган з крилами” з позицій “магічного реалізму”

Categories: Літературні аналізи

Links