Сільське господарство центральна ланка агропромислового комплексу (АПК) Росії


Містить у собі дві галузі: рослинництво й тваринництво. Співвідношення виробленої продукції в цих галузях 40%:60%. Головна галузь рослинництва зернове господарство, а найважливіша культура – пшениця ярова й озима. Крім того, на території Росії вирощують жито, ячмінь, овес. До технічних культур ставиться льон, цукровий буряк, соняшник. Розвинене так само овочівництво, а в південних районах садівництво й виноградарство. Головною галуззю тваринництва є – скотарство (вирощування великої рогатої худоби). Воно буває молочного, м’ясо – молочного й м’ясного напрямку. Крім цього в окремих районах країни розвивається конярство, оленярство, вівчарство. І практично повсюдно, навколо великих міст – свинарство й птахівництво

Головною особливістю сільського господарства є те, що це практично єдина галузь господарства, що практично повністю залежить від умов природного середовища. Тому що природні умови нашої країни дуже різноманітні, то для сільського господарства характерна зональна спеціалізація

У зоні тундри й лісотундри із всіх сільгоспугідь представлені тільки оленячі пасовища. Оленярство – головна галузь спеціалізації

У тайговій зоні сільське господарство розвинене на півдні. Тут вирощують льон, жито, картоплю. Посіви кормових і наявність природних пасовищ сприяють розвитку тут молочного скотарства

У лесостепях


і степах головними культурами є – пшениця, кукурудза, цукровий буряк, соняшник. Тваринництво молочно – м’ясного напрямку. На відходах переробки цукрового буряка й соняшника одержало розвиток свинарство

У зоні напівпустель головна галузь – вівчарство

Сільське господарство значно впливає на навколишнє середовище. Використання земель під сільськогосподарські вгіддя змінює природне середовище перебування деяких видів Рослин і тварин. Позбавлені природної рослинності, території піддаються вітрової й водної ерозії. Використання важкої техніки погіршує структуру грунтів, надмірне використання мінеральних добрив приводить до забруднення навколишнього середовища1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Сільське господарство центральна ланка агропромислового комплексу (АПК) Росії

Categories: Нові твори

Links