Iдея незнищенностi справжнього кохання, краси, вiрностi


Що таке кохання i що таке справжнє кохання? А що таке закоханiсть? Спробуємо вiдповiсти на цi питання, спираючись на баладу Т. Г. Шевченка “Тополя”. Нагадаємо ii короткий змiст: дiвчина покохала козака, якийсь час з ним зустрiчалася. Далi вiн ii залишив, обiцяв повернутися. Минуло кiлька рокiв, а дiвчина все чекає. Мати збирається ii видавати за iншого. Дiвчина йде до ворожки, та дає iй зiлля. Дiвчина випиває його i обертається на тополю. Спробуємо знайти в цьому нехитрому сюжетi кохання, красу i вiрнiсть.

Почнемо спочатку. Дiвчина зустрiчається з козаченьком. Ось як це показує Шевченко:

Стануть собi, обiймуться Ї Спiва соловейко; Послухають, розiйдуться, Ї Обоє раденькi… Для дiвчини це першi почуття, перший досвiд у коханнi. Тому вона вiддає коханому усе серце, усю довiру, для неi ii милий Ї iдеал. Дiвчина ще не знає (на власному досвiдi), що кохання буває гiрким, що бувають зради та розчарування. Минає час радощiв i приходить час смутку. Коханий поiхав геть. Що б мала зробити звичайна дiвчина за нашою, сучасною, логiкою? Поплакала б кiлька днiв чи тиждень i знайшла б собi iншого. Але в героiнi балади все не так. Життя втрачає для неi сенс. Навiть батьки не вiдiграють в ii життi таку роль, як ранiше. (“Без милого батько, мати

Ї / Як чужii люди”). Далi Ї гiрше: Минув i рiк, минув другий Ї Козака немає; Сохне вона як квiточка… Для дiвчини життя без милого стає тягарем. Проте вона ладначекати на нього все життя. Але тут втручається мати. Вона хоче вiддати доньку за заможного лiтнього чоловiка. I тодi дiвчина зважується на ризик. Вона йде до ворожки, розповiдає про свою недолю, плаче, говорить, що накладе на себе руки. За цих обставин ворожка дає зiлля, яке може допомогти в нелегкiй справi. Якщо козак живий, то вiн неодмiнно повернеться, якщо нi Ї то краше не знати, що буде. Закохана має останнiй шанс побачити свого милого i зважується прийняти зiлля. Але козак не повернувся Ї i дiвчина стала тополею. Одразу виникає питання: чому саме тополя? Вiдповiдь можна знайти у зовнiшнiй схожостi дiвчини з цим деревом: висока, тоненька, струнка. Тополя саме цим вирiзняється серед iнших дерев. Так само цi характеристики вважаються ознаками дiвочоi краси. Якщо шукати причини трагiчноi долi головноi героiнi, то iх принаймнi двi. Перша Ї це тогочаснi традицii: дiвчина має любити у своєму життi лише одного чоловiка; батьки можуть втручатися у життя дiтей, вибираючи за них наречену чи нареченого. Друга причина Ї це кохання. Наскiльки воно справжнє, ми не можемо напевно сказати, адже це вигадана героiня. Але я вважаю, що тут є одна ознака справжностi i щиростi кохання Ї це момент перетворення дiвчини у тополю. Згадаймо, як починається балада:

По дiбровi вiтер вiє, Гуляє по полю, Край дороги гне тополю До самого долу. Уявiть, десь в полi стоiть самотня тополя. Минають роки, а вона все стоiть. Ми знаємо, що це дiвчина чекає на свого коханого. Вже минуло багато часу, а вона все ще чекає. Головною ознакою справжнього кохання є довготривалiсть почуття. У баладi саме так i сталося. Ця тополя, як символ кохання, буде стояти бiля дороги вiчно i нагадувати людям про романтичну i трагiчну iсторiю i про те, яким має бути справжнє кохання.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Iдея незнищенностi справжнього кохання, краси, вiрностi

Categories: Твори з української літератури

Links